top of page

​咕咕寵物項鍊

​品牌客訂

時間:2019.06

材質:純銀
品牌忠實顧客生日由好友聯繫品牌,特別為寵物及朋友訂製的項鍊,因為每一件都是手工製作,可能每一個實體都與設計圖有一些些不同,最後客人還多挑選了寵物綴飾!

               

_DSC0170
_DSC0179
_DSC0180
_DSC0187
_DSC0175

詳情請洽粉絲專頁或與我們聯絡

Contact Us
bottom of page